Programa de concurs

Clasa a VII-a
Materia clasei a VI-a şi: Randamentul. Energia cinetică. Energia potenţială. Conservarea energiei mecanice. Echilibrul mecanic şi energia potenţială.

Clasa a VIII-a
Materia clasei a VII-a şi: Reţele electrice. Energia şi puterea electrică în curent continuu-INCLUSIV.

Clasa a IX-a
Materia claselor VI-VIII
 şi:
   Legea atracţiei universale - INCLUSIV.
   Conţinuturi facultative - INCLUSIV.
   Cinematica punctului material.
   1.1. Mişcarea rectilinie uniformă.
   1.2. Mişcarea rectilinie uniform variată.
   1.3. Mişcarea circulară uniformă.

Clasa a X-a
Materia clasei a IX-a şi:
    2. Producerea şi utilizarea curentului continuu.
    2.1. Curentul electric.
    2.2. Legea lui Ohm.
    2.3. Legile lui Kirchhoff.
    2.4. Gruparea rezistoarelor şi generatoarelor electrice.
    2.5. Energia şi puterea electrică.
    2.6. Efectele curentului electric. Aplicaţii - INCLUSIV.

Clasa a XI-a
Materia clasei a X-a şi:
    2. Oscilaţii şi unde electromagnetice.
    2.1. Oscilaţii electromagnetice libere. Circuitul oscilant.

Clasa a XII-a
Materia anilor precedenţi şi:
   4.2. Ipoteza de Broglie. Difracţia electronilor. Aplicaţii.
   4.3. Dualismul undă-corpuscul.
   5. FIZICĂ ATOMICĂ
   5.1. Spectre.
   5.2. Experimentul Rutherfood. Modelul planetar al atomului.
          Experimentul Franck-Hertz - INCLUSIV.